ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πέραν της δυνατότητας επαναπρογραμματισμού της κεντρικής μονάδας ελέγχου του αυτοκινήτου για αύξηση της ιπποδύναμης παρέχονται και οι παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες:

dpf-offDPF OFF
Απενεργοποίηση φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε αυτοκίνητα αγώνων (εκτός κυκλοφορίας).

immo-offIMMO OFF
Απενεργοποίηση Immobilizer. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε αυτοκίνητα αγώνων (εκτός κυκλοφορίας).

hot-startHOT START
Πολλά αυτοκίνητα με πολλά χιλιόμετρα έχουν δυσκολία στην εκκίνηση με τον κινητήρα ζεστό. Χρησιμοποιώντας αυτήν την υπηρεσία μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό.

chk-fixCHK Fix
Η υπηρεσία αυτή διορθώνει την αναφορά δεδομένων checksum για συγκεκριμένους τύπους κεντρικών μονάδων ελέγχου.

mod-mMOD-M
Υπηρεσία διαχείρισης αρχείου MOD

egr-offEGR OFF
Απενεργοποίηση βαλβίδας ανακύκλωσης καυσαερίων. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε αυτοκίνητα αγώνων (εκτός κυκλοφορίας).

cvn-fixCVN Fix
Αναπαράγει την ψηφιακή υπογραφή CVN που υπάρχει στα αρχεία του VW group.

tprot-offTPROT OFF
Απενεργοποίηση πρωτοκόλλου ασφαλείας TPROT

immo-medcIMMO MEDC17
Απενεργοποίηση Immobilizer για κεντρικές μονάδες MEDC17. Η υπηρεσία αυτή αφορά σε αυτοκίνητα αγώνων (εκτός κυκλοφορίας).

vag-servicesVAG SERVICES
Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων (EDC17 και MED17 clone, IROM/EEPROM Fix, Flash counter reset, FRF/ODX decrypt) για αυτοκίνητα VAG.

sgo-decryptorSGO Decryptor
Αποκωδικοποίηση των αρχείων ενημερώσεων SGO για τα αυτοκίνητα VAG

dtc-offDTC OFF
Απενεργοποίηση συστήματος ευστάθειας DTC

swirl-flapsSWIRL FLAPS OFF
Ηλεκτρονική απενεργοποίηση των πτερυγίων swirl flaps

adblueAdblue
Απενεργοποίηση της ένδειξης Adblue που αφορά στην υγρής ουρίας του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου. Διαθέσιμη υπηρεσία για αυτοκίνητα ΜΒ, Renault, Volvo, BMW, Mazda, VAG.

speed-limiterSpeed Limiter
Θέτει, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί όριο ταχύτητας στην κεντρική μονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου.